Yz-demo für alle

Yzdemo

Redan 1995 bedriftade SüG RøRs Kidney och Sture världens första Yz-demo; en berättelse om en ung man med förmåga att behärska ord. Strax därpå uppstod en lucka men redan 2014 behövde Yz-demot ta steget ut på internet. Smidigast och bäst hade varit att dumpa allt till en avi via Winuae och lägga upp på Youtube, men nej.

Mats Atari presenterar Kidney och Stures Yz-demo i javascriptens glans!

Uppdatering: Buggfixat och kodändrat. Testat och fungerar i Firefox, Chrome, Opera och hjälpligt under IE11 under Windows; Iceweasel och Chromium under Debian; Chrome och Firefox under Android.