Jul, jul.

julpsykostomtar
Årets julkort, tryckt och utgivet i ett exemplar under farsdagstäckmantel. Baserat på ett utkast till en öletikett för ett av Stockholms mest enigmatiska mikrobryggerier.